banner

Dohody pre rok 2018

 

Dohoda - pravidelný príjemDohoda - nepravidelný príjemDohoda - poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodkuDohoda - Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku