banner

Dôchodcovia

Starobný a výsluhový dôchodca

(ktorý dosiahol dôchodkový vek)


 

Predčasný dôchodca
 

Invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca

(ktorý nedosiahol dôchodkový vek)