banner

Dôchodcovia

starobný a výsluhový dôchodca

(ktorý dosiahol dôchodkový vek)


 

predčasný dôchodca
 

invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca

(ktorý nedosiahol dôchodkový vek)