banner

Spoločníci a konatelia

 

Príjem spoločníka 

Odmena konateľa