banner

Spoločníci a konatelia

 

Príjem spoločníka







 

Odmena konateľa