banner

Spoločníci a konatelia

 

Dohoda - pravidelný príjemDohoda - nepravidelný príjemDohoda - poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodkuDohoda - Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku